Propietat de la pàgina

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) informem que el titular del https://delhort.cat lloc (en endavant Web) que està visitant, facilita les dades obligatòries de què disposen tant els destinataris del servei com els òrgans competents:

 • Denominació Social:
 • CIF/NIF:
 • Dades de registre:
 • Domicilio Social:
 • Telèfon: 972 570 760
 • Correu electrònic: info@delhort.cat

A més, per accedir a alguns dels serveis que DE L’HORT ofereix a través del lloc web haurà de facilitar algunes dades de caràcter personal. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’ús dels mitjans descrits anteriorment per comunicar-se amb DE L’HORT implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades per al tractament de les seves dades. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com del dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a DE L’HORT a través de l’adreça de correu electrònic info@delhort.cat

Podeu trobar més informació sobre protecció de dades personals al següent enllaç.

Condicions d’ús

L’ús del lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari, sense reserves, de totes les condicions generals vigents en el moment d’accedir al lloc web. Si no està d’acord amb alguna de les condicions que es presenten a continuació, l’usuari haurà d’abstenir-se d’utilitzar els serveis prestats per DE L’HORT a través del lloc web.

L’usuari es compromet al compliment de les presents condicions generals, així com als advertiments especials o instruccions addicionals contingudes en el lloc web, i a actuar sempre de conformitat amb la legislació vigent. També es compromet a actuar d’acord amb els bons costums i les exigències de la bona fe. D’aquesta manera, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web de manera que impedeixi, danyi o perjudiqui el normal funcionament del lloc web o dels béns o drets de DE L’HORT, dels seus proveïdors, altres usuaris i, en general, de qualsevol tercer.

En concret, i sense cap restricció sobre l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general d’acord amb l’apartat anterior, l’usuari, en l’ús del lloc web, es compromet a:

 • No introduir, emmagatzemar o difondre, des o des del lloc web, informació difamatòria, difamatòria, obscena, amenaçadora o xenòfoba; que incita a la violència o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió o que de qualsevol forma vulneri la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra la normativa vigent;
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, des o des del lloc web, continguts que vulnerin la propietat intel·lectual, industrial o de drets de tercers, el secret de les comunicacions i la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal;
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a través del lloc web, programari, dades, virus, codis, equips de maquinari o telecomunicacions o altres instruments o dispositius electrònics o físics que puguin causar danys a la pàgina web, serveis o equips, sistemes o xarxes de DE L’HORT o als usuaris i proveïdors de DE L’HORT o de tercers en general , o que puguin impedir el funcionament d’aquests serveis, equips, sistemes o xarxes;
 • No destruir, alterar, inutilitzar ni danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics mostrats o inclosos en el lloc web i pertanyents a DE L’HORT, dels seus proveïdors o de tercers;
 • No realitzar activitats de ‘spamming’, publicitàries, promocionals o consistents en l’explotació comercial del lloc web; per tant, no podrà utilitzar els continguts o, en particular, la informació obtinguda a través del lloc web per enviar publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o altres de venda o recollir o emmagatzemar dades de caràcter personal.

A més, l’usuari haurà d’abstenir-se de:

 • Utilitzar enllaços profunds, pagescrape (extracció de dades), robots, aranyes (aranyes) o altres dispositius automàtics, programes, algoritmes, metodologies o processos manuals similars per accedir al lloc o per adquirir, copiar o rastrejar part del lloc o el seu contingut amb la finalitat d’obtenir o intentar obtenir materials, documents o informacions no disponibles a través d’aquest;
 • Escanejar, escanejar o avaluar vulnerabilitats en el lloc web o en qualsevol xarxa connectada a ell o violar les mesures de seguretat o autenticació del lloc o de qualsevol xarxa connectada a ell;
 • Fer el seguiment o la cerca de dades d’usuaris, visitants del lloc web o altres clients de DE L’HORT, inclosos els comptes d’altres usuaris; explotar de cap manera el lloc web ni cap altre servei o informació disponible o ofert a través d’ella, amb la finalitat de divulgar informació, incloent-hi, entre d’altres, però sense conèixer, identificació personal o informació diferent de la proporcionada pel lloc web;
 • Realitzar accions que provoquin saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de DE L’HORT o en els sistemes i xarxes connectats al lloc web o DE L’HORT.

Contingut

Els continguts i informació no vinculen DE L’HORT ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb finalitats informatives i informatives

Un servei (o contingut) del lloc web és un servei o recurs posat a disposició a Internet per a les finalitats següents:

 • Els serveis d’informació, que proporcionen als usuaris, mitjans de comunicació, empreses, administracions i altres gestors un accés fàcil i efectiu a la informació, augmenten així la transparència i comprensió de les polítiques i activitats DE L’HORT.

En cas d’incorporar continguts de tercers al lloc web, o enllaços a altres llocs d’Internet, DE L’HORT no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs o continguts. Així, DE L’HORT no ofereix cap garantia ni assumeix cap responsabilitat respecte a la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, integritat i actualitat d’aquests continguts. DE L’HORT també s’eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de:

 • La falta de licitud, qualitat, veracitat, exactitud, integritat o vigència dels continguts originats per tercers;
 • La manca de disponibilitat tècnica, falta de qualitat o veracitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol dels hipervincles o altres llocs d’Internet;
 • La inïdoneïtat per a qualsevol finalitat i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
 • Les decisions o accions preses o omesos per l’usuari confiant en la informació o les dades facilitades o facilitades en els continguts, encara que hagin resultat en pèrdues de beneficis, oportunitats de negoci o altres danys;

Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts que es mostren al lloc web, inclosos, entre d’altres, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, articles de premsa o altres béns intangibles protegits per la normativa de propietat industrial i intel·lectual estan subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual de DE L’HORT o de tercers titulars dels mateixos que hagin autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web.

L’accés al lloc web per part de l’usuari no podrà entendre en cap cas que es concedeixi cap llicència a favor de l’usuari o que hi hagi una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets anteriors, ni cap dret d’explotació sobre els béns atorgats, llevat que s’autoritzi expressament per escrit de DE L’HORT o dels titulars dels corresponents drets.

En cas que es detecti la presència de continguts que puguin vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial al lloc web, es preguem ho faci saber a la DE L’HORT el més aviat possible enviant un correu electrònic a l’adreça info@delhort.cat, perquè es pugui actuar amb diligència i prendre les mesures oportunes.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest avís legal es regeix per la legislació espanyola. Els usuaris i l’empresa DE L’HORT, amb renúncia expressa a la seva pròpia finalitat, sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona (Espanya) totes les interpretacions o conflictes que es puguin derivar d’aquest avís legal.